Charakteristika lesní správy

Lesní správa (LS) Rumburk obhospodařuje lesy v oblasti od nejsevernější obce v ČR Severní po hranicích s Německem a Národním parkem České Švýcarsko na západní straně. Z jižní strany tvoří hranici obce Mlýny, Kytlice, Prysk a Markvartice. Na straně východní až na sever Čech tvoří hranici opět hranice se SRN. Rumburské polesí zaujímá rozlohu 18033,12 ha. Z toho tvoří 17527,60 ha porostní půda, 269,68 ha bezlesí, 196,85 ha jiná plocha a 38,99 ha ostatní plocha.

Lesní správa je členěna na 12 revírů: Poustevna (Klinger), Valdek (Němec), Jiříkov (Mach), Rožany (Klatovský), Tanečnice (Sokol), Vápenka (Dvořáček), Studánka (Hrnčár), Jedlová (Svobodník), Šenov (Schwarz), Studený vrch (Stránská), Prysk (Učeň), Všemily (Knobloch).

V rumburské Lesní správě je značný rozsah nepřístupných, neúnosných terénů, které se vyskytují ponejvíce v oblasti Labských pískovců (skály, hluboké rokle). Nejvyšší bodem oblasti rumburské Lesní správy je Jedlová hora s nadmořskou výškou 774 m n. m. Naopak nejnižším místem je Pavlínino údolí s nadmořskou výškou 275 m n. m. Lesní správa Rumburk spadá do oblasti mírně teplé.

LS sídlí v Rumburku Sukově ulici, č. p. 785/22a; 408 01.