Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa (LS) Rumburk obhospodařuje lesy v oblasti od nejsevernější obce v ČR Severní po hranicích s Německem a Národním parkem České Švýcarsko na západní straně. Z jižní strany tvoří hranici obce Mlýny, Kytlice, Prysk a Markvartice. Na straně východní až na sever Čech tvoří hranici opět hranice se SRN. Rumburské polesí zaujímá rozlohu 18033,12 ha. Z toho tvoří 17527,60 ha porostní půda, 269,68 ha bezlesí, 196,85 ha jiná plocha a 38,99 ha ostatní plocha. Lesní správa je členěna na 10 revírů – Poustevna, Špičák, Hrazený, Tanečnice, Studánka, Jedlová, Kytlice, Prysk, Studený Vrch a Všemily. Hospodaří na několika lesních oblastech a to: 5 – České Středohoří; 19 – Lužická pískovcová vrchovina; a 20 – Lužická pahorkatina.

V rumburské Lesní správě je značný rozsah nepřístupných, neúnosných terénů, které se vyskytují ponejvíce v oblasti Labských pískovců (skály, hluboké rokle). Nejvyšší bodem oblasti rumburské Lesní správy je Jedlová hora s nadmořskou výškou 774 m n. m. Naopak nejnižším místem je Pavlínino údolí s nadmořskou výškou 275 m n. m. Lesní správa Rumburk spadá do oblasti mírně teplé.

LS sídlí v Rumburku Sukově ulici, č. p. 785/22a; 408 01.

LS zaměstnává celkem 18 lidí. Z toho je zde 10 revírníků, jeden adjunkt, jedna pozemkářka, dvě účetní, dva zástupci správce a lesní správce.