Myslivost

Lesní správa Rumburk provozuje myslivost ve vlastní režii v režijní honitbě Studený vrch.

 

Honitba Studený vrch

Honební výměra činí 2195 ha. Z toho zemědělská půda 313 ha, lesní půda 1856 ha, vodní plocha 1 ha a ostatní pozemky 26 ha. Normovanou zvěří spárkatou  je zde jelen evropský v počtu 20 ks, srnec obecný v počtu 29 ks, prase divoké v počtu 10 ks, a kamzík horský v počtu 92 ks.  Z drobné zvěře je zde normován zajíc polní v počtu 28 ks. Lov trofejové zvěře jelení a srnčí je zajišťován poplatkovým lovem loveckými hosty a částečně personálem LS. Roční výše odlovu spárkaté zvěře včetně zvěře černé činní cca. 150 ks.

Raritou této honitby je trvalý výskyt kamzíka horského původem z oblasti Rakouských Alp. Historie chovu této zvěře v naší oblasti  sahá až do roku 1907. V současné době dochází z různých příčin k výraznému úbytku populace, což vedlo lesní správu k omezení lovu této zvěře.

Nejvyšším bodem v honitbě je Studený vrch s nadmořskou výškou 736 m, na kterém se nachází kovová rozhledna, která je vyhlášena kulturní technickou památkou.

Mysliveckým hospodářem v režijní honitbě Studený vrch je Tomáš Frinta.

LS Rumburk má v držení dalších 16 honiteb, které jsou předmětem pronájmu právním i fyzickým subjektům za účelem mysliveckého hospodaření. Jedná se  o honitby Severní, Lipová, Špičák, Tanečnice, Vrbovna, Valdek, Fukov, Harta, Rumburk, Šternberk, Vápenka, Jedlová, Tisovec, Česká Kamenice, Prysk a Knížecí.