Přírodní rezervace Vápenka

Už jste přemýšleli kam s rodinou vyrazit na výlet či krátkou jarní procházku? Rádi bychom vám doporučili jeden malý tip. Co takhle rezervace Vápenka nacházející se mezi obcemi Krásná Lípa a Doubice. Je lehce dostupná a pro milovníky přírody a kouzelných zákoutí i velmi zajímavá.

Byla zřízena v roce 1969 a důvodem jejího zřízení je zajímavý geologický úkaz – styk několika geologických vrstev a dále bohatá květena nacházející se na pestrém geologickém podloží. V zaniklých zarostlých lomech jsou zde k vidění výchozy jurského vápence, které vznikly usazením vápence na dně jurského moře a přesmykem jižního okraje lužického masivu přes severní okraj křídové tabule byly vyneseny z hloubky a vklíněny mezi žuly a pískovce. Bohatá flóra vázaná na toto vápencové podloží je velmi pestrá. Typickým lesním společenstvem pro toto území je tzv. „květnatá bučina“, kde můžeme spatřit jak základní zástupce bylinného patra této lokality, jako jsou kyčelnice devítilistá, bažanka vytrvalá, či mařinka vonná, ale i méně běžné druhy jako například jaterník podléška či vraní oko čtyřlisté. Vzácnými druhy květeny se může rezervace pochlubit v podobě zástupců rostlinstva, jako je lýkovec jedovatý, kruštík širolistý či bradáček vejčitý.

   Ilustrační foto V. Sojka

A komu by procházka pěšinami tohoto výjimečného lesního zákoutí nestačila, může se napojit na přilehlou „Köglerovu naučnou stezku“. Přímo v rezervaci a její blízkosti se nacházejí stanoviště s čísly 10, 11 a 12, kde se dozvíte informace o geologii, květeně i historii tohoto území, a také něco málo o nočních obyvatelích – netopýrech. Na pochod po této stezce se můžete vydat buďto směrem na Kyjov, kde nejblíže narazíte na stanoviště s turistickým odpočívadlem na Maškově vrchu, které zde v rámci tohoto projektu realizovali LČR, s. p. – lesní správa Rumburk. Nebo se vydáte na druhou stranu směrem ke Kamenné Horce a Krásné Lípě, kde vás čekají další neméně zajímavá zastavení např. v podobě informací k milířům na dřevěné uhlí, lesní studánky a dalších odpočívadel (zhotovených v režii lesní správy Rumburk) s poutavými prvky např. v podobě dřevěného xylofonu či knihy s vyobrazením zástupců lesní květeny. Takže nezbývá nic jiného, nežli popřát všem výletníkům krásné zážitky z tohoto koutu naší krajiny.