Seznam honiteb

Název honitby: Druh: Výměra:
Česká Kamenice Volná – režijní 1 566 ha
Fukov Volná 1 082 ha
Harta Volná 926 ha
Jedlová Volná 1 445 ha
Lipová Volná 1 244 ha
Prysk Volná 1 585 ha
Rumburk Volná 1 150 ha
Severní Volná 877 ha
Studený Vrch volná – režijní  
Špičák Volná 1 052 ha
Šternberk Volná 930 ha
Tanečnice Volná 1 269 ha
Tisovec Volná 2 057 ha
Valdek Volná 887 ha
Vápenka Volná 991 ha
Vrbovna Volná 892 ha

Honitba Studený vrch

Honební výměra činí 2195 ha. Z toho zemědělská půda 313 ha, lesní půda 1856 ha, vodní plocha 1 ha a ostatní pozemky 26 ha. Normovanou zvěří spárkatou  je zde jelen evropský v počtu 20 ks, srnec obecný v počtu 29 ks, prase divoké v počtu 10 ks, a kamzík horský v počtu 92 ks.  Z drobné zvěře je zde normován zajíc polní v počtu 28 ks. Lov trofejové zvěře jelení a srnčí je zajišťován poplatkovým lovem loveckými hosty a částečně personálem LS. Roční výše odlovu spárkaté zvěře včetně zvěře černé činní cca. 100 ks. Nejvyšším bodem v honitbě je Studený vrch s nadmořskou výškou 736 m, na kterém se nachází kovová rozhledna, která je vyhlášena kulturní technickou památkou.

Česká Kamenice

Honební výměra činí 1566 ha. Z toho zemědělská půda 528 ha, lesní půda 965 ha, vodní plocha 13 ha a ostatní pozemky 60 ha. Normovanou zvěří spárkatou  je zde jelen evropský v počtu 12 ks, srnec obecný v počtu 30 ks, prase divoké v počtu 6 ks, a kamzík horský v počtu 52 ks. Lov trofejové zvěře jelení a kamzičí je z části zajišťován poplatkovým lovem loveckými hosty a částečně personálem LS. Průměrná roční výše odlovu spárkaté zvěře včetně zvěře černé činní cca. 300 ks.

Raritou obou honiteb je trvalý výskyt kamzíka horského původem z oblasti Rakouských Alp. Historie chovu této zvěře v naší oblasti  sahá až do roku 1907. V současné době dochází z různých příčin k výraznému úbytku populace, což vedlo lesní správu k omezení lovu této zvěře.

Mysliveckým hospodářem v režijní honitbě Studený vrch a Česká Kamenice je Tomáš Frinta.

LS Rumburk má v držení dalších 15 honiteb, které jsou předmětem pronájmu právním i fyzickým subjektům za účelem mysliveckého hospodaření. Jedná se  o honitby Severní, Lipová, Špičák, Tanečnice, Vrbovna, Valdek, Fukov, Harta, Rumburk, Šternberk, Vápenka, Jedlová, Tisovec, , Prysk a Knížecí.