Přírodní památka Líska

Tato památka je známá hojným výskytem chráněné rostliny Měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Jedná se o vytrvalou bylinu, která na přelomu května a června bohatě kvete lehce nafialovělým květem. Charakteristická je výrazná příjemná vůně, která se stupňuje zvlášť k večeru, kdy bývají opylováni nočními motýli. Tato rostlina bývala využívána i pro léčitelské účely. V této roční době si návštěvník chráněné plochy připadá, jako když stojí v záplavě fialové a bílé barvy, pohled je to opravdu impozantní. Měsíčnice je chráněna dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. jako „ohrožený druh“.

Přírodní památku „Líska“ naleznete v CHKO Lužické hory na severním svahu „Černé hory“ nedaleko „Studeného vrchu“. Toto území je chráněno již od roku 1929 a rozlohou zaujímá více jak 6 ha lesního porostu. Nachází se v nadmořské výšce 600 m.n.m. Lidově je tato lokalita také nazývána „Měsíční strání“.

Přístup může návštěvník volit nejkratší cestou od „Křížového buku“, což je „samota“ mezi obcemi Líska a Chřibská. Zde je možné na malém odstavném parkovišti ponechat vůz, nebo je toto místo dostupné i autobusovou dopravou. Od „Křížového buku“ se pokračuje severozápadně vrstevnicovou lesní zpevněnou cestou necelý 1,5 km k cíli. První část trasy je značena červenou turistickou značkou, zbylé 2/3 úseku již nejsou značeny, ale cesta vás dovede až k oploceným hranicím přírodní památky. Chráněným územím je dovoleno se pohybovat pouze po zpevněné cestě.

Každoročně se zde také koná turistický pochod „Za kvetoucí měsíčnicí“, s několika různě dlouhými etapami, tradičně navštěvovaný stovkami nadšených účastníků.