Köglerova naučná stezka

Při návštěvě Krásné Lípy, nebo při procházkách tichými lesy na západ od města, může všímavý návštěvník narazit na očíslované informační tabule s poučnými texty. U mnohých z nich si nelze nepovšimnout nápaditých pomůcek či odpočinkových míst. Jedná se o „Köglerovu naučnou stezku“ Krásnolipskem.

Rudolf Kögler se narodil v Krásné Lípě roku 1899. Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou naučné stezky v okolí svého rodného města, a tuto svoji vizi uvedl i v život. K jejímu oficiálnímu otevření došlo roku 1941, a předcházelo ji zbudování geologické mapy v Zahradách u Krásné Lípy v roce 1937, která je vytvořena z původních místních hornin a znázorňuje kopcovitou krajinu mezi obcemi Doubice, Krásný Buk, Zahrady, Staré Křečany, Panský a Brtníky. Stezka měla původně délku 12 km a byla osazena 70 ks poučných tabulí, které byly každoročně opakovaně instalovány. Rudolf Kögler byl jejich vlastnoručním tvůrcem a dokonce na trase návštěvníky doprovázel.

Stezka byla obnovena v roce 2006 a její současná délka je zhruba 20 km. Na trase je instalováno 39 stanovišť, které jsou osazeny naučnými tabulemi a mnohde doplněny o zajímavé pomůcky a odpočinková místa. K nejzajímavějším z nich patří například rozcestí „U Pěti cest“ s dřevěným altánkem a ze dřeva vyrobeným jednoduchým „herbářem“ místních bylin. Neméně zajímavá zastávka následuje na stanovišti s č. 9 cca. 600 m od předchozí, kde je umístěna replika milíře k výrobě dřevěného uhlí. V jeho těsném sousedství je zbudována romantická lesní studánka a dřevěný xylofon. Součástí jednotlivých zastávej je i již zmiňovaná geologická mapa v Zahradách, která je vyhlášena za technickou památku. Dalšími zastávkami, které stojí určitě za zhlédnutí je rozhodně Vápenka s největším výskytem jurských vápenců v Čechách a rozhledna na Vlčí hoře, ale i mezi zbylými stanovišti nenajdete jediné, které by vás nijak neobohatilo o nové poznatky.

Na realizaci mnohých stanovišť se podíleli i LČR, s. p. zbudováním odpočinkových altánků, studánek, či stanoviště u zříceniny hradu Krásný Buk. Vytrvalým turistům doporučuji stezku projít celou a to hned od městského hřbitova a parku přímo v Krásné Lípě. Napojit se na ni je však možné prakticky odkudkoliv. Po zdolání všech 39 stanovišť se nakonec ocitnete u silnice vedoucí od Zahrad na náměstí v Krásné Lípě, od kterého vás již bude dělit necelý jeden kilometr. Přeji vám tedy, aby návštěva této jedinečné stezky byla pro vás příjemným zážitkem, poučením, a třeba i inspirací.